Vision

 
Raksul’s Vision

Better Systems, Better World

Vào ngày đầu tiên thành lập công ty, điều đầu tiên chúng tôi làm đó là xác định tầm nhìn của chính mình.

“Better Systems, Better World”

Điều duy nhất không thay đổi kể từ khi công ty được thành lập là tầm nhìn của chúng tôi.

 

 

 

System

 Giải quyết vấn đề theo hệ thống / kỹ thuật

Nâng cao năng suất bằng cách loại bỏ và giảm thiểu những thứ không hiệu quả

Đề xuất các giải pháp hiệu quả thông qua các ý tưởng, sáng tạo của cá nhân 

 

 

 

 

 

 

 

Reality

Thiết lập nhiệm vụ dựa trên thông tin thu được thực tế của bản thân và thông qua kinh nghiệm 

Trạng thái đã trải qua một thử nghiệm nhỏ để làm vấn đề chưa được xác thực 

Ngoài ra, có thể ưu tiên các vấn đề phù hợp 

 

 

 

 

 

 

 

Co-Operation

Lập kế hoạch và thực hiện các chính sách với sự hợp tác với các thành viên từ các bộ phận và ngành nghề khác

Công khai thông tin cho phép mọi người biết việc mà bạn đang làm

 

 

 

 

Raksul không phải là một công ty "dịch vụ Internet" thuần túy. Tất cả các ngành công nghiệp thực tế có quy mô thị trường lớn và cơ cấu công nghiệp không thay đổi trong nhiều thập kỷ đều có thể là lĩnh vực kinh doanh của Raksul

Trong mọi ngành, bản thân công việc đang dần được số hóa và tự động hóa. Tuy nhiên, vẫn có rất ít ngành công nghiệp đưa công nghệ vào quy trình làm việc và đặt hàng. Có vô số cơ hội để thành lập doanh nghiệp mới.

Tầm nhìn của chúng tôi là “Better Systems, Better World”. Các nhà đổi mới về cơ bản tập trung vào ngành kỹ thuật số được định hướng bởi công nghệ.

Về mặt quảng cáo, lĩnh vực quảng cáo trên Internet đang đổi mới từng ngày. Tuy nhiên, ít người cố gắng thay đổi ngành thương mại truyền hình. Vì vậy, hiện nó vẫn còn lạc hậu. Có rất nhiều chỗ để thay đổi.

Có rất nhiều ngành công nghiệp như vậy ở Nhật Bản chưa được số hóa. Raksul là nơi thay đổi điều đó.
Raksul đã tiếp tục phát triển bằng chính việc xây dựng vị trí riêng của mình.

Raksul muốn thay đổi thế giới bằng cách cập nhật các ngành công nghiệp cơ bản cho cuộc sống của mọi người

Mr. Yasukane Matsumoto
Copied title and URL