Services

Raksul
Innovative fabless printing and advertising platform
Hacobell
Innovative online delivery service
Novasell
Offline advertising platform
Previous
Next

Innovative fabless printing
and advertising platform

Chúng tôi sử dụng Internet để chọn công ty in tốt nhất từ khắp Nhật Bản phù hợp với nhu cầu đặt hàng của khách hàng. Chúng tôi đã phát triển một cơ chế cung cấp bản in chất lượng cao với chi phí thấp bằng cách sử dụng công suất chưa được sử dụng hết của máy in.

Innovative online delivery service

Hacobell là dịch vụ cho phép bạn đặt dịch vụ chuyển nhà trọn gói nhanh chóng và dễ dàng từ PC hoặc điện thoại thông minh. Bằng cách tận dụng hiệu quả thời gian không hoạt động của các công ty vận tải trực thuộc trên toàn nước , chúng tôi đã phát triển một nền tảng cung cấp dịch vụ với chất lượng cao và chi phí thấp.

Offline advertising platform

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm lập kế hoạch, sản xuất, phát sóng và phân tích video quảng cáo cho quảng cáo trên TV. Bằng cách hình dung hiệu quả quảng cáo, chúng tôi có thể cải thiện chu kỳ cải tiến và hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh của công ty bạn.

Copied title and URL